Poniżej znajdują się wzory dokumentów, wzory pism, które to można pobrać całkowicie za darmo na swój komputer a następnie wypełnić. Wzory umów zapisane są w formatach doc oraz pdf, format doc jest obsługiwane przez program Microsoft Office oraz darmowy Open Office a format pdf jest obsługiwany przez Adobe Reader.

 

Pobierz:

  • Protokół błędnej sprzedaży [doc] [pdf]
  • Protokół odczytu zawartości kasy [doc] [pdf]
  • Zawiadomienie Urzędu Skarbowego o miejscu instalacji kasy fiskalnej [doc] [pdf]
  • Zmiana miejsca instalacji kasy fiskalnej [doc] [pdf]