Prowadzenie ewidencji za pomocą kas fiskalnych w latach 2015-2016 przez nowe grupy podatników wynika z Ustawy o VAT oraz nowego Rozporządzenia Ministra Finansów. Postaramy się pokrótce przedstawić te najważniejsze zmiany, jakie dotknęły kasy fiskalne  –  nowe przepisy 2015 rok.

 

Kasy fiskalne nowe przepisy na 2015 rok

Nowe rozporządzenie wprowadziło obowiązek stosowania kas fiskalnych dla nowych grup podatników.

Kto musi kupić kasę fiskalną w 2015 roku?

Z dniem najpóźniej 1 marca 2015 roku wszyscy Podatnicy zakwalifikowani do grupy właścicieli :

 •     warsztatów samochodowych
 •     punktów wymiany opon lub kół
 •     stacji diagnostycznych
 •     gabinetów lekarskich i dentystycznych
 •     salonów fryzjerskich i kosmetycznych
 •     kancelarii prawnych
 •     lokalów gastronomicznych

,którzy do tej pory korzystali ze zwolnienia z kasy, będą musieli zakupić kasę lub drukarkę fiskalną , niezależnie od wysokości osiąganych obrotów.

Dodatkowo obowiązek ten obejmuje również wszystkich tych, którzy w 2014 r. przekroczyli 20.000 zł obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Data 1 marca 2015 roku jest data ostateczną i nieprzekraczalną przez Podatnika. Jej niezachowanie skutkuje utratą prawa do odliczenia zwrotu, oraz stosowną karą wynikającą z Kodeksu Karno Skarbowego.

Pamiętajcie proszę , aby uczynić to ze stosownym wyprzedzeniem, biorąc pod uwagę fakt zwiększonego w tym okresie popytu na urządzenia fiskalne, szczególnie te małe jak Posnet Mobile HS EJ, czy Posnet Mobile EU. Są to najczęściej wybierane przez te grupy podatników urządzenia fiskalne na rynku.

Pełen wybór kas polecanych kas fiskalnych znajdziecie Państwo tutaj

 

Czy mogę kupić kasę fiskalna wcześniej?

Oczywiście, zakup odpowiedniej kasy z wyprzedzeniem, da nam pewność, że zdążymy z dopełnieniem wszelkich formalności i zachowamy prawo do

skorzystania ze zwrotu (nawet 700 zł za każde urządzenie rejestrujące).
Poza tym wcześniejszy zakup kasy fiskalnej pozwoli nam dokładnie opanować obsługę kasy, zapoznać się z generowanymi raportami oraz opracować procedury rejestracji błędów. A wszystko to  w trybie szkoleniowym, a dłuższy okres szkoleniowy to mniej pomyłek i sprawniejsza obsługa urządzenia w przyszłości.

 

Jaki przysługuje zwrot przy zakupie kasy fiskalnej?

Wysokość zwrotu na zakup kasy fiskalnej Podatnikom, którzy kupują kasę fiskalną po raz pierwszy, ograniczona jest do 90% wartości netto kasy, nie więcej jednak niż 700 zł (do odliczenia uprawnia art. 111 ust. 4 ustawy o VAT).
Podatnik może otrzymać zwrot za każdą zgłoszoną przed terminem powstania obowiązku fiskalizacji kasę fiskalną. Dlatego warto się zastanowić nad dodatkowymi stanowiskami kasowymi, czy kasą rezerwową, gdyż po tym terminie nie będzie można skorzystać ze zwrotu.

Jak skorzystać ze zwrotu podatku za zakupioną kasę fiskalną?

Aby skorzystać ze zwrotu na zakup kasy, podatnik musi:

 •     przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania złożyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego pisemne                     zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu  ich używania
 •     zakupić kasę lub drukarkę fiskalną z aktualną homologację Ministerstwa Finansów
 •     dokonać ufiskalnienia urządzenia przez odpowiedni serwis kas fiskalnych
 •     rozpocząć ewidencjonowanie w obowiązującym terminie
 •     posiadać dowód zapłaty całej należności za kasę
 •     w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy dokonać jej zgłoszenia do Naczelnika Urzędu Skarbowego